Midero - Kraków - Marketing internetowy

Grzegorz Świerk

Edyta Kania

Anna Świerczek

Anna Krajewska

Magdalena Leśniak

Monika Młodawska

Mateusz Marzec

Michał Ryszawy

Dominika Karnia

Tomasz Klusek

Dominik Kądziołka

Daniel Śliwa

Kamila Klimczak

Anna Hojdeczko

Monika Widła